Gỗ ghép Gỗ Sồi, Tần Bì, Dẻ Gai ...Đối với nguyên liệu gỗ này khi khách hàng có nhu cầu đặt ghép theo quy cách cần thống nhất về phương thức hợp tác sau :

1. Hình thức nhận gia công ghép gỗ :

Đối với hình thức hợp tác này khách hàng là đơn vị sản xuất ( Nhận gia công ) nhận gỗ nguyên liệu từ khách hàng (đơn vị nhờ gia công ) sau khi thống nhất điều kiện sản xuất như cách ghép, chất lượng , số lượng, thời gian giao hàng...

2. Mua nguyên liệu gỗ sản xuất theo đơn đặt hàng :

Đối với đơn hàng dài hạn và thường xuyên nếu khách hàng đề nghị "chúng tôi sẽ mua nguyên liệu" và sản xuất gỗ ghép theo điều kiện đã thỏa thuận với khách hàng.